Fundacja „Pomoc Leśnikom” prosi o wsparcie

W tym roku mija 21 lat od powołania do życia Fundacji „Pomoc Leśnikom”. W ciągu dwóch dekad przyniosła ona wsparcie prawie 1150 osobom (pracownikom leśnictwa i członkom ich rodzin) z całej Polski w trudnych sytuacjach zdrowotnych i 58 osobom w zdarzeniach losowych, głównie związanych z pożarami domów.
28.01.2022 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

W tym roku mija 21 lat od powołania do życia Fundacji „Pomoc Leśnikom”. W ciągu dwóch dekad przyniosła ona wsparcie prawie 1150 osobom (pracownikom leśnictwa i członkom ich rodzin) z całej Polski w trudnych sytuacjach zdrowotnych i 58 osobom w zdarzeniach losowych, głównie związanych z pożarami domów.

I Ty możesz pomóc leśnikom! Wystarczy, że 1% swojego podatku zadysponujesz na rzecz Fundacji Pomoc Leśnikom, będącej organizacją pożytku publicznego. Zasady udzielania pomocy dostępne są na stronie internetowej www.krosno.lasy.gov.pl w zakładce „Fundacja Pomoc Leśnikom”. Składając roczne zeznanie podatkowe można przekazać 1% swego podatku dochodowego na rzecz „Fundacji Pomoc Leśnikom” w Krośnie podając w PIT nr KRS Fundacji: 0000040564.

Nr konta bankowego: BNP PARIBAS O/Krosno 24 2030 0045 1110 0000 0024 6150

 

Najwyższe przychody, ponad 687 tys. złotych, fundacja zanotowała w 2015 roku. Wówczas skala potrzeb była jednak o wiele mniejsza.

Niestety, w kolejnych latach zakres świadczonej pomocy był wyższy niż przychody, stąd ciągły apel Zarządu Fundacji do leśników o wsparcie tych, którzy znaleźli się w potrzebie. 

W 2021 roku apele te spotkały się z pozytywnym odzewem i na konto Fundacji wpłynęło 671 tys. złotych, na które złożyły się wpłaty od nadleśnictw i innych instytucji, wsparcie od osób fizycznych oraz wpłaty 1% podatku dochodowego.

W tym czasie pomoc udzielona 59 osobom na leczenie i w zdarzeniach losowych sięgnęła kwoty 365 tys. zł., natomiast pod koniec 2021roku wzrosła liczba napływających próśb.

- W ciągu ponad 20-letniej działalności wypracowaliśmy skuteczne procedury udzielania wsparcia materialnego – mówi inicjatorka powołania Fundacji, Grażyna Zagrobelna, była dyrektor RDLP w Krośnie. – O tym, jak wielu leśników i członków ich rodzin, zwłaszcza w wieku emerytalnym, znajduje się w dramatycznych sytuacjach i wielkiej życiowej potrzebie, świadczy liczba wniosków spływających wciąż z całego kraju i rozpatrywanych na bieżąco. Trzeba jednak pamiętać, że środki Fundacji pochodzą w całości od jej darczyńców. W krośnieńskiej dyrekcji wielu pracowników „opodatkowało” się comiesięczną stałą wpłatą, a nasze nadleśnictwa wciąż wnoszą największy wkład finansowy. Tymczasem pomoc udzielana jest potrzebującym leśnikom w całej Polsce. Dlatego, mając na względzie ludzi z naszego leśnego środowiska oczekujących na pomoc, zwracam się z gorącym apelem o wpłaty na rzecz Fundacji ze strony nadleśnictw, jak też indywidualnie od leśników.

Najbardziej dramatyczne prośby spływają od rencistów i emerytów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodów zdrowotnych i losowych, jak również w przypadku ciężkich chorób dzieci pracowników.

Zwracają się też o pomoc ludzie, których dorobek całego życia legł w zgliszczach lub znaleźli się w skrajnie trudnej sytuacji zdrowotnej, a leczenie przewlekłej, bądź wsparcie w nieuleczalnej chorobie, daje nie tylko poczucie materialnego bezpieczeństwa, ale też wiarę w leśną solidarność. 

Należy wspomnieć, że organy Fundacji działają społecznie, żaden z ich członków nie pobiera wynagrodzenia z tego tytułu.