Eksperci IUCN w Puszczy Białowieskiej

Na zaproszenie Ministerstwa Środowiska, od 4 do 8 czerwca, w Puszczy Białowieskiej przebywała grupa ekspertów IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.
06.06.2016 | Tomasz Zielonka

Na zaproszenie Ministerstwa Środowiska, od 4 do 8 czerwca, w Puszczy Białowieskiej przebywała grupa ekspertów IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Eksperci mieli okazję zapoznać się ze stanem obiektu Światowego Dziedzictwa „Białowieża Forest”, ze szczególnym uwzględnieniem stanu ochrony zagrożonych siedlisk oraz planowanych działań ochronnych. Na spotkanie oprócz  gospodarzy - resortu środowiska i Lasów Państwowych - zostali zaproszeni naukowcy, organizacje pozarządowe oraz lokalni mieszkańcy.

Wizyta została podzielona na trzy części. Pierwszego dnia eksperci mogli zapoznać się z Puszczą Białowieską „na żywo” w towarzystwie dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego oraz leśników puszczańskich nadleśnictw. Pokazane zostały zniszczone przez kornika drukarza drzewostany świerkowe Puszczy, a także inne zdegradowane siedliska przyrodnicze. Leśnicy zaprezentowali również miejsca związane z działającą od setek lat na terenach Puszczy Białowieskiej społecznością lokalną. Pokazywano miejsca, w których prowadzi się czynne zabiegi ochrony przyrody i miejsca, w których takie działania nie są prowadzone, powierzchnie odnowione kilka i kilkanaście lat temu, ale także takie, które zostały odbudowane jeszcze przed wojną i dzisiaj wyglądają zupełnie tak, jak las naturalny.

Drugi dzień był poświęcony przedstawieniu dwóch opozycyjnych wizji ochrony przyrody: z jednej strony reprezentowanej przez Lasy Państwowe, stronę rządową, część naukowców i społeczność lokalną optujących za czynną ochroną przyrody, z możliwością wykorzystywania lasu na potrzeby lokalnej społeczności. Z drugiej strony była grupa naukowców i organizacji pozarządowych stojącej na pozycji ekocentrycznej, czyli chcącej pozostawić lasy puszczańskie bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka.

Po części referatowej wywiązała się gorąca dyskusja pomiędzy jedną i drugą stroną, w której najbardziej emocjonalnie wypowiadała się społeczność lokalna popierająca działania leśników w nadleśnictwach puszczańskich. 

Kilkukrotnie dyrektor generalny odpowiadał na zarzuty ekologów, że na terenie Puszczy prowadzona jest wycinka drzew w celu pozyskiwania drewna. - Nie, nie i jeszcze raz nie. Od kilku godzin mówię, że na terenie Nadleśnictwa Białowieża nie jest prowadzone pozyskiwanie drewna w ramach realizacji Planu Zadań Ochronnych i Planu Urządzania Lasu. Są ścinane i pozostawiane tylko drzewa stwarzające zagrożenia przy drogach w ruchu publicznym - odpowiadał Konrad Tomaszewski.

Po panelu dyskusyjnym NGO's-y miały możliwość - bez udziału ministerstwa i Lasów Państwowych - przedstawić ekspertom swoją wizję Puszczy Białowieskiej.

We wtorek odbyła się kolejna wizyta terenowa ekspertów. Tym razem stroną oprowadzającą po Puszczy byli ekolodzy z organizacji pozarządowych.