Dziesiątki połamanych drzew po burzy na terenie Nadleśnictwa Kielce

Ostatnie gwałtowne burze, które przeszły nad Polską wyrządziły również szkody w lasach. W radomskim Nadleśnictwa Kielce piątkowa burza (9 lipca) spowodowała liczne powalenia i połamanie drzew, w tym lasów w obrębie miasta będących w zarządzie nadleśnictwa.
12.07.2021 | Anna Wojkowska-Klata, Nadleśnictwo Kielce

Ostatnie gwałtowne burze, które przeszły nad Polską wyrządziły również szkody w lasach. W radomskim Nadleśnictwa Kielce piątkowa burza (9 lipca) spowodowała liczne powalenia i połamanie drzew, w tym lasów w obrębie miasta będących w zarządzie nadleśnictwa.

Potężne porywy wiatru trwające kilka minut łamały drzewa jak zapałki. Największe szkody odnotowano na terenie leśnictwa Dyminy w okolicach Stadionu Leśnego i góry Telegraf.

Nadleśnictwo Kielce przystąpiło do usuwania szkód, w pierwszej kolejności udrażniając drogi dojazdowe wykorzystywane przez mieszkańców oraz ścieżki leśne i szlaki turystyczne.

Leśnicy proszą o unikanie przebywania na terenach z występującymi wywrotami i złamanymi drzewami ze względu na zagrożenie zdrowia i życia. Miejsce prac zostanie oznaczone tablicami zakazu wstępu.

O zakończeniu usuwania drzew zagrażających Nadleśnictwo Kielce poinformuje na stronie internetowej oraz w mediach.

Pojedyncze i grupowe szkody wystąpiły również w innych nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, w których trwa szacowanie strat po nawałnicy.

Silny wiatr jest jednym z podstawowych czynników zagrażających lasom. Może powodować poważne mechaniczne uszkodzenia pojedynczych drzew oraz całych drzewostanów. W zależności od prędkości wiatru, szkody mają różną postać.

Silne podmuchy łamią wierzchołki i gałęzie oraz pnie drzew (wiatrołomy), mogą także wywracać całe drzewa (wywroty, wiatrowały). Drzewa, które nie poddają się naporowi huraganu i tak często zostają uszkodzone – wiatr może powodować utratę liści, nadrywanie systemów korzeniowych oraz wewnętrzne spękania pni. Oprócz tego efektem działania wiatru mogą być liczne zranienia drzew, powstałe w wyniku wzajemnego uderzania się gałęzi, bądź otarcia przez łamiące się lub wywracające sąsiednie drzewa. Tak osłabiony las traci swoją naturalną odporność na ataki patogenicznych grzybów i szkodników owadzich.

Leśnicy, by zapobiec szkodom od silnego wiatru, prowadzą wiele działań z zakresu urządzania, hodowli i ochrony lasu. Szkód nie da się całkowicie uniknąć, ale przez kształtowanie odpornych, dobrze zagospodarowanych przestrzennie drzewostanów, można je znacznie ograniczyć.