„Leśny orzeł” z szansą na rekord

„Leśny orzeł” z Nadleśnictwa Lipusz jest coraz bliżej ustanowienia rekordu Guinessa. Już wykonano pomiar geodezyjny, tym samym zakończono pierwszy etap procedury.
06.08.2019 | Anna Kukier, Nadleśnictwo Lipusz

„Leśny orzeł” z Nadleśnictwa Lipusz jest coraz bliżej ustanowienia rekordu Guinessa. Już wykonano pomiar geodezyjny, tym samym zakończono pierwszy etap procedury.

Wykonany pomiar zakwalifikował Nadleśnictwo Lipusz do rekordu Guinnessa. Podczas tej części procedury wykonano pomiar z dokładnością do 0,5 m2 . Co oznacza, że położenie każdego z punktów musiało zostać określone z dokładnością mniejszą niż 1cm. Łączna powierzchnia wzoru wyniosła 99 898,26 m2.

W trakcie pomiaru, zgodnie z wymogami konieczna była obecność osoby z wykształceniem botanicznym, leśnym lub dendrologicznym – nie będąca pracownikiem Lasów Państwowych, która potwierdzała zgodność gatunków z planem oraz dwoje niezależnych świadków. Ponadto całość przygotowań została nagrana, zarówno z ziemi jak i z powietrza. Na ostateczne przyznanie rekordu leśnicy z Lipusza będą musieli poczekać do zwarcia koron drzew oraz ich przebarwienia.  

Godło Polski zostało posadzone w październiku w ubiegłym roku. W miejscu, gdzie było epicentrum huraganu, który w sierpniu 2017 r. zniszczył tamtejsze lasy. Tylko w Nadleśnictwie Lipusz silny wiatr powalił aż 2,3 mln m3 drzew.

Leśnicy wspólnie z harcerzami Chorągwi Gdańskiej ZHP zorganizowali akcję sadzenia na szerszą skalę, jednocześnie chcieli upamiętnić 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

W jesiennym sadzeniu „leśnego orła” wzięło udział aż 3 tys. osób, w tym 1200 harcerzy, a nad ich bezpieczeństwem czuwało prawie 200  leśników.

Do stworzenia wizerunku godła użyto niemal 400 sadzonek modrzewia, który stanowi pazury i koronę, ponad 23 tys. brzozy oraz 67 tys. sosny będącej tłem. Rozpiętość skrzydeł posadzonego orła to 300 metrów.

Dendroglif powstał w zgodzie z zasadami sztuki leśnej, dzięki odpowiedniemu doborowi gatunków do warunków siedliskowych tego miejsca. Sylwetkę orła wypełni brzoza w otoczeniu sosny. Wiosną brzoza na tle sosnowej zieleni wyróżnia  się jasną, świeżą zielenią liści, która latem stanie się intensywniejsza i głębsza. Jesienią przez około 2-3 tygodnie orzeł się będzie złoty. Późną jesienią, przez całą zimę i w okresie przedwiośnia barwy sylwetce orła będą nadawały białe pnie drzew na tle leśnego gruntu. Sylwetka będzie widoczna z lotu ptaka, gdy posadzone drzewka wyrosną i stworzą młodnik.