Duże zagrożenie pożarowe w warszawskich lasach

W ciągu zaledwie kilkunastu dni na terenie warszawskiej dyrekcji Lasów Państwowych leśnicy walczyli z kilkudziesięcioma pożarami. Od 25 marca w warszawskich lasach utrzymuje się trzeci, najwyższy, stopień zagrożenia pożarowego.
08.04.2020 | Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy RDLP w Warszawie

W ciągu zaledwie kilkunastu dni na terenie warszawskiej dyrekcji Lasów Państwowych leśnicy walczyli z kilkudziesięcioma pożarami. Od 25 marca w warszawskich lasach utrzymuje się trzeci, najwyższy, stopień zagrożenia pożarowego.

Na terenie RDLP w Warszawie wybuchło 25 pożarów o łącznej powierzchni ponad 20 ha. Niemal połowa z nich, aż 12 dotyczyła terenu Lasów Państwowych. Pozostałe wybuchały na terenie lasów prywatnych. Wszystkie zaobserwowane pożary były to tzw. pożary pokrywy gleby, co oznacza, że spaleniu uległa głównie ściółka i runo leśne. Na szczęście, sprawne działania leśników i strażaków sprawiły, że spaleniu nie uległy również drzewa.

 9 na 10 pożarów lasu to wynik działalności człowieka – nieostrożnego obchodzenia się z ogniem a także celowe podpalenia.


Wprowadzony od 25 marca najwyższy stopień zagrożenia pożarowego oznacza to, że lasy są bardzo narażone na wystąpienie pożaru. Leśnicy na bieżąco monitorują sytuację. Dwa razy dziennie mierzona jest wilgotność względna powietrza oraz wilgotność ściółki sosnowej. Te dwa parametry uzupełnione o tzw. współczynnik opadowy pozwalają na określenie aktualnego stopnia zagrożenia pożarowego lasów.


Dodatkowo leśnicy cały czas monitorują tereny leśne. Służą do tego m.in. wieże zwane dostrzegalniami. Te wysokie, zazwyczaj metalowe konstrukcje, zlokalizowane w wybranych punktach pozwalają patrzeć na otaczające lasy z góry. Na wieżach zamontowane są obrotowe kamery, które pozwalają na bezpieczną i dokładną obserwację otaczających terenów leśnych, a w przypadku zauważenia dymu ułatwiają dokładną jego lokalizację.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie znajduje się 37 dostrzegalni pożarowych. W walce z pożarami pomagają leśnikom strażacy z jednostek państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych.


Aktualną sytuację związaną z zagrożeniem pożarowym można śledzić na stronach Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.