Drony coraz częściej pomagają leśnikom

Pod koniec listopada na terenie Nadleśnictwa Leżajsk przeprowadzono akcję poszukiwania dzików padłych na ASF. Działanie to przeprowadzono z użyciem drona.
07.12.2018 | Tomasz Bełz, Agata Nowakowska

Pod koniec listopada na terenie Nadleśnictwa Leżajsk przeprowadzono akcję poszukiwania dzików padłych na ASF. Działanie to przeprowadzono z użyciem drona.

Obserwacje obszaru na wschód od drogi wojewódzkiej Dąbrowa Rzeczycka – Annopol wykonywano na niskim pułapie około 20 m nad ziemią, przy użyciu kamery Zenmuse x3. Wykorzystanie drona bardzo skróciło czas pracy w terenie, gdyż ok. 500 ha przeszukano w rekordowym czasie 2,5 godz.

Warto podkreślić, że to nie pierwsza taka akcja na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Bezzałogowe statki powietrzne uczestniczyły m.in. w poszukiwaniach padłych dzików na terenie gminy Cieszanów w Nadleśnictwie Lubaczów.

Akcje poszukiwawcze to jeden z kierunków wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego (BSP) – podkreślają specjaliści. Aktualnie drony służą m.in. do oceny stanu zdrowotnego drzew, identyfikując na przykład szkody od kornika ostrozębnego, używane są do szacowania szkód łowieckich, monitorowania zmian użytkowania gruntów, lokalizacji pożarzysk oraz pomiarów powierzchni do odnowienia.

Aby usprawnić wykorzystanie dronów na terenie RDLP w Krośnie powstało siedem ośrodków obsługujących 26 nadleśnictw, w których są wdrażane nowe rozwiązania technologiczne, np. testowany dron GEOBZYG.

Aktualnie pracownicy ośrodków uczestniczą w szkoleniach z zakresu obsługi i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, zapoznają się z nowymi technologiami oraz w coraz szerszym zakresie uczestniczą w zadaniach związanych z wykorzystaniem BSP w gospodarce leśnej na terenie RDLP w Krośnie.