Czytali drzewom w Dębinie

Kilkadziesiąt osób przyszło na spotkanie „Poczytajmy drzewom w Dębinie", zorganizowane 28 października dla zaakcentowania Święta Drzewa. Rozpoczęto od wizyty u Wincentego - dębu, który upamiętnia poetę Wincentego Pola, a w 2014 r. zdobył drugie miejsce w plebiscycie Drzewo Roku.
28.07.2017 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Kilkadziesiąt osób przyszło na spotkanie „Poczytajmy drzewom w Dębinie", zorganizowane 28 października dla zaakcentowania Święta Drzewa. Rozpoczęto od wizyty u Wincentego - dębu, który upamiętnia poetę Wincentego Pola, a w 2014 r. zdobył drugie miejsce w plebiscycie Drzewo Roku.

Po przywitaniu przez Zbigniewa Żywca, nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla, zebrani wysłuchali „Rozmowy ze starym dębem w Dębinie", którą napisała w 1885 r. Zofia z Fredrów Szeptycka. Czytali Weronika Kasza i Damian Zając, dziennikarze TV Obiektyw.

Po krótkim spacerze uczestnicy dotarli w okolicę pomnika grunwaldzkiego, gdzie rośnie jeden z ostatnich świadków dawnej Dębiny. Zaproponowano, by właśnie ten dąb nazwać Antonim dla upamiętnienia dr. Antoniego Lorensa, urodzonego w Krościenku Wyżnym, lekarza, społecznika i publicysty, zasłużonego dla Krościenka Wyżnego i Krosna. Na spotkaniu obecna była Anna Wachal, wnuczka Antoniego, która wspominając dziadka, przytoczyła kilka ciekawostek z jego życia.

Literacki Szlak Drzew w Krościenku Wyżnym liczy już siedem przystanków:
Lipa „Cecylia" - pamięci Cecylii z Fredrów Jabłonowskiej; Dąb „Jan" - pamięci Jana Szelca; Dąb „Aleksander" - pamięci Aleksandra Fredry; Dąb „Ludwik" - pamięci Ludwika Jabłonowskiego; Dąb „Seweryn" - pamięci Seweryna Goszczyńskiego; Dąb „Wincenty" - pamięci Wincentego Pola; Dąb „Antoni"- pamięci Antoniego Lorensa.     

Następnie Renata Machnik, dziennikarka Radia Rzeszów, przeczytała fragment pamiętników dr. Lorensa, po czym zebrani podpisali list do wójta gminy z prośbą o nadanie dębowi imienia w drodze aktu prawa miejscowego. Pod apelem podpisało się 37 osób.

Niespodzianką było zaproszenie całego towarzystwa do pasieki „Przy Dębinie" prowadzonej przez Marka Barzyka, gdzie gospodarz opowiedział o pszczołach i miodach. Młodzi chłonęli informacje o zwyczajach robotnic, o drzewach i krzewach przyjaznych tym małym owadom. Można też było degustować produkty z leśnej pasieki.

W spotkaniu udział wzięli m.in. leśnicy, dziennikarze szkolnej gazetki Kleks, harcerze, mieszkańcy Krościenka Wyżnego i Krosna, radni na czele z Antonim Dębcem, przewodniczącym Rady Gminy, a także kilkunastu członków Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina". Organizatorami wydarzenia było Nadleśnictwo Dukla, Stowarzyszenie Kulturalne Dębina i Gazetka Szkolna Kleks.