Czatowania jest już gotowa, teraz czas na rybołowy

W pilskim Nadleśnictwie Tuczno wybudowano czatownię ornitologiczną. To jedno z działań w ramach projektu ochrony rybołowów prowadzonego przez Lasy Państwowe.
31.12.2020 | Piotr Iwanicki, Nadleśnictwo Tuczno

W pilskim Nadleśnictwie Tuczno wybudowano czatownię ornitologiczną. To jedno z działań w ramach projektu ochrony rybołowów prowadzonego przez Lasy Państwowe.

Nadleśnictwo Tuczno jest jednym z uczestników projektu ochrony rybołowów, w ramach którego nad jeziorem Bytyń Wielki powstała czatownia, zakupiono również tablice informacyjne o projekcie oraz zamontowano platformę dla rybołowów.

Głównym celem projektu ochrony rybołowa jest zatrzymanie spadku liczebności oraz uzyskanie jej na terenie Polski. Rybołów objęty jest ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce zinwentaryzowanych jest 28 par tego gatunku.

Więcej o projekcie ochrony prowadzonym przez leśników 

Rybołów jest jednym z najrzadszych lęgowych ptaków szponiastych w Polsce. Występują na Mazurach, pograniczu Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej oraz na Pomorzy Zachodnim.

Rybołów zakłada gniazda na słupach linii wysokiego napięcia oraz pojedynczych, wyeksponowanych drzewach. Jednym z najważniejszych elementów terytorium tego drapieżnika są czyste i stosunkowo płytkie zbiorniki wodne, na których poluje na ryby będące jego podstawowym pożywieniem. Rybołów ważny do 2 kg, długość ciała waha się od 55 do 70 cm, a rozpiętość skrzydeł wynosi od 145 do 185 cm.

W Polsce od wielu lat odnotowuje się spadek liczebności rybołowa, dlatego leśnicy i ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów rozpoczęli projekt „Ochrona rybołowa Pandion Haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”. Projekt współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE, NFOŚiGW, Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.