LKP „Lasy Mazurskie" z nowym szlakiem?

Prawdopodobnie już w przyszłym roku w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Mazurskie" powstanie szlak dawnych luterańskich cmentarzy.
28.06.2016 | Monika Grzywińska, Nadleśnictwo Pisz

Prawdopodobnie już w przyszłym roku w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Mazurskie" powstanie szlak dawnych luterańskich cmentarzy.

Na terenie dwóch nadleśnictw Maskulińskie i Pisz pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz SGGW w Warszawie prowadzili inwentaryzację 67 nieużytkowanych cmentarzy luterańskich. Zinwentaryzowano nagrobki, roślinność, określono rodzaj, powierzchnie cmentarzy oraz, za pomocą odbiornika GPS, współrzędne geograficzne.

Przeczytaj cały artykuł na temat luterańskich cmentarzy.

Z zebranych przez dr. Sławomira Sobotkę z olsztyńskiej uczelni i dr Annę Długozimę z SGGW informacji wynika, że na terenie regionalnych dyrekcji LP w Olsztynie i Białymstoku znajduje się aż 370 cmentarzy luterańskich. Ponad połowa jest zlokalizowanych w nadleśnictwach białostockiej dyrekcji LP. Tylko w LKP „Lasy Mazurskie” jest położonych 94 nieczynnych nekropolii. Większość z badanych cmentarzy została założona w XIX i na początku XX w.

Co ciekawe, w niemieckich regulacjach określano układ przestrzenny cmentarzy oraz jakie rośliny powinny być zasadzone przy grobach. Ponadto obiekty nakazywano lokalizować na wzniesieniach i dodatkowo akcentować przez posadzenie drzew. Niestety obecnie aż 69 proc. z badanych obiektów jest w złym stanie. Nekropolie często są jedynymi śladami dawnych wsi, np. w Nadleśnictwie Pisz zlokalizowano ok. 30 zaginionych wiosek, które po II wojnie światowej zostały zniszczone.

Badacze w swoim artykule opublikowanym w piśmie „Turyzm", opisują jakimi kryteriami kierowali się określając walory turystyczne nieczynnych cmentarzy.

Według nich nekropolie te, z uwagi na charakterystyczny układ, sadzone rośliny czy też nagrobki, mogą być atrakcją turystyczną i wpisywać się w nurt tanatoturystyki.