Certyfikat dla leśnych studiów

Leśne studia inżynierskie na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością”.
28.06.2016 | Jakub Borkowski, kierownik Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu UWM

Leśne studia inżynierskie na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością”.

Certyfikat „Studia z przyszłością” to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia i nowoczesności programu studiów. Znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

W uzasadnieniu przyznania Certyfikatu napisano, że „Kierunek leśnictwo jest jednym z najmłodszych kierunków na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim, został powołany w 2011 r. Dotychczas region Warmii i Mazur pozbawiony był kierunku, na którym kształcić się mogli przyszli leśnicy. Kształcenie leśników na UWM pozwala na przygotowanie nowocześnie wykształconej kadry potrafiącej zarządzać zasobami leśnymi, co w rejonie północno-wschodniej Polski ma ogromne znaczenie”.

Strona nagrodzonego kierunku studiów

Według członków Komisji Eksperckiej oceniającej zgłoszone kierunki studiów „Leśnictwo na UWM cechuje się nowoczesną, spójną i adekwatną do wyzwań rynku pracy koncepcją kształcenia, a obowiązujący program kształcenia odpowiada najwyższym standardom akademickim. Szeroka gama oferowanym studentom przedmiotów oraz dodatkowych form edukacji uzupełniających „standard” akademicki, daje możliwość stworzenia takiej ścieżki dydaktycznej, która w pełni odpowiada zainteresowaniom naukowym oraz planom osób wybierających ten kierunek”.

Przykładem może być nowatorski w skali kraju program, czyli „Leśnictwo przez Cały Rok”. Podczas dodatkowych zajęć, raz w miesiącu studenci wyjeżdżają do Nadleśnictwa Nowe Ramuki, gdzie mają możliwość wzięcia udziału w pracach leśnych prowadzonych przez miejscowych leśników.

Innym przykładem prowadzonych na tym kierunku działań jest Program „Aktywny Student”, w którym studenci zdobywają punkty za wyniki w nauce oraz w skierowanych do nich propozycjach pozaprogramowych np. działanie w kole naukowym czy za własne inicjatywy. Najaktywniejsi zdobywają certyfikaty Aktywnego Studenta.
Kadrę dydaktyczną wzbogacają wykładowcy będący pracownikami LP, Biura Urządzania i Geodezji Leśnej, Zespołu Ochrony Lasu, a także pracownicy i właściciele prywatnych firm zajmujących się gospodarka leśną.