Bliższa współpraca leśników z państw Grupy Wyszehradzkiej

Porozumienie o współpracy w zakresie leśnictwa 8 lipca podpisały organizacje zarządzające lasami państwowymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej - Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.
28.07.2017 | Marta Gaworska, DGLP

Porozumienie o współpracy w zakresie leśnictwa 8 lipca podpisały organizacje zarządzające lasami państwowymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej - Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Jego celem jest usprawnienie współpracy, wymiana doświadczeń i informacji na temat bieżących wyzwań związanych z zagospodarowaniem lasów w państwach regionu. Uroczyste podpisanie nastąpiło na Słowacji w miejscowości Cierny Balog podczas obchodów Dnia Drzewa, zorganizowanych przez Lasy Republiki Słowackiej (LESY Slovenskej Republiky, s.p.).

Obecna przy tym była minister rolnictwa i rozwoju wsi Słowacji Gabriela Matecna, która z okazji rozpoczynającej się prezydencji Słowacji w Radzie Unii Europejskiej odsłoniła aleję drzew i krzewów poświęconych poszczególnym krajom członkowskim Unii Europejskiej. Dokument podpisali przedstawiciele Lasów Republiki Czeskiej (Lesy CR, sp.), Lasów Republiki Słowackiej (LESY Slovenskej Republiky, šp.) Lasy Państwowe na Węgrzech oraz polskie Lasy Państwowe. W imieniu dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego porozumienie podpisał prof. Tomasz Zawiła – Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego ds. rozwoju.

Leśnicy z państw Grupy Wyszehradzkiej omówili podczas spotkania zagadnienia związane z wyzwaniami współczesnego leśnictwa. Podkreślili fakt, że pomimo różnic w strukturach organizacyjnych i uwarunkowaniach prawnych odpowiadających specyfice poszczególnych państw, łączą ich podobne cele i praktyki na rzecz zrównoważonego zagospodarowania lasów.
Podobne są również wyzwania, pośród których coraz większe znaczenie odgrywa wpływ zmian klimatycznych, zmieniające się regulacje i oczekiwania społeczne. Wpośród obszarów współpracy wymienione zostały także problemy ochrony lasów i zagospodarowania terenów po klęskowych, szczególnie w terenach górzystych, a także wymiana doświadczeń w zakresie sieci Natura 2000, gospodarki łowieckiej i certyfikacji.

Delegacji Lasów Państwowych towarzyszyła reprezentacja leśników z RDLP w Krośnie, która od lat rozwija kontakty i współpracę transgraniczną w z leśnikami słowackimi (projekt Interreg Polska-Słowacja). Wyrazem uznania dla tej współpracy było wręczenie Kordelasa Leśnika Polskiego Panu Martinowi Stremen z OZ Vranow. Kordelas nadała Pani Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie za osobisty wkład w rozwój współpracy w lasach przygranicznych.

Obchody Dnia Drzewa są szczególnym świętem na Słowacji. Corocznie w skansenie leśnym gromadzą ok. 15 tys. uczestników, których leśnicy słowaccy przyciągają prezentacjami swoich działań w zakresie ochrony lasu, edukacji przyrodniczo-leśnej, turystyki a także współpracy międzynarodowej, do rozwoju której ma się dodatkowo przysłużyć podpisane porozumienie.