Apel o ostrożność – bardzo duże zagrożenie pożarami!

Leśnicy apelują o ostrożność na terenach leśnych i sąsiadujących z lasami. W lasach wciąż utrzymuje się najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Pomimo wzmożonych działań leśników w ramach przeciwpożarowej akcji bezpośredniej na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu miało miejsce w tym roku już 30 pożarów.
27.03.2020 | Edyta Nowicka, rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

Leśnicy apelują o ostrożność na terenach leśnych i sąsiadujących z lasami. W lasach wciąż utrzymuje się najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Pomimo wzmożonych działań leśników w ramach przeciwpożarowej akcji bezpośredniej na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu miało miejsce w tym roku już 30 pożarów.

Mimo że akcja bezpośrednia ochrony przeciwpożarowej lasów trwa i wszyscy są w gotowości, obawy leśników rosną. Druga połowa marca była co prawda chłodna, ale słońce grzeje bardzo mocno, nie ma opadów deszczu, do tego wieje silny wiatr i prognozowane jest ocieplenie.

Kampania społeczna „Stop pożarom traw”

Takie warunki pogodowe powodują mocne wysuszanie traw i ściółki. Pożar w każdej chwili może przybrać rozmiary trudne do opanowania, niszczące las wraz z całą jego bioróżnorodnością, ale i stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia ludzi.

We wszystkich nadleśnictwach RDLP w Radomiu jest trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ciągle zgłaszane i sprawdzane są w terenie są nowe dymy. Wszystko wskazuje na to, że aktywni są także podpalacze. Stąd intensywne działania leśników, w tym piesze patrole i działania z użyciem nowych technologii. Zaangażowana jest także policja.

Bilans tego roku to 30 pożarów o łącznej powierzchni 9,5 ha, w tym jeden w Nadleśnictwie Daleszyce, którego przyczyną było wypalanie pobliskich nieużytków, jeden w Nadleśnictwie Grójec o pow. 0,25 ha, o nieznanej przyczynie, w Nadleśnictwie Skarżysko tu przyczyną był przerzut ognia z gruntów prywatnych, cztery w Nadleśnictwie Włoszczowa – tu przyczyną było podpalenie i aż 23 w Nadleśnictwie Starachowice. Niestety stwierdzono, że przyczyną  też było podpalenie.

Średnia powierzchnia pożaru jest niewielka i wynosi 0,32 ha – to dzięki sprawnemu systemowi wykrywania pożarów, w przypadku Nadleśnictwa Starachowice są to m.in. dwie dostrzegalnie przeciwpożarowe i to z bardzo nowoczesnym systemem wykrywania dymu za pomocą kamer dalekiego zasięgu oraz systemu automatycznej detekcji dymu (ADD). Leśnicy pytają jednak dlaczego las nie mógłby spokojnie rosnąć, a służby działać, tam gdzie są potrzebne?

Zagrożenie jest bardzo duże, leśnicy apelują o rozwagę, a także czujność i zwracanie uwagi na nietypowe zachowania ludzi w lesie. - Reagujmy na podejrzane zachowania ludzi w lasach i ich sąsiedztwie. Straż pożarna potrzebna jest gdzie indziej, a nie do gaszenia pożarów powstałych na skutek działalności podpalaczy. Szczególnie w tych trudnych czasach pandemii koronowirusa – podkreślają.