Wnioski o uproszczone plany urządzenia lasu

Ogłoszenie w sprawie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu.
05.12.2016

Ogłoszenie w sprawie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ogłasza możliwość składania, przez zainteresowanych starostów, wniosków o sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu z udziałem środków z funduszu leśnego.

Zgodnie z Zarządzeniem 49 Dyrektora Generalnego LP z 17.11.2016 r., ostateczny termin składania wniosków na 2017 r., upływa 28 lutego 2017 r.