25 lat po pożarze w Kuźni Raciborskiej

26 sierpnia 1992 roku w Kuźni Raciborskiej doszło do największego pożaru lasu w historii powojennej Polski. Objął on powierzchnię 9062 ha, spaliło się 8461 ha lasu. W trakcie dramatycznej walki z żywiołem dwóch strażaków straciło życie.
05.09.2017 | Agnieszka Zawada-Piątkowska

26 sierpnia 1992 roku w Kuźni Raciborskiej doszło do największego pożaru lasu w historii powojennej Polski. Objął on powierzchnię 9062 ha, spaliło się 8461 ha lasu. W trakcie dramatycznej walki z żywiołem dwóch strażaków straciło życie.

18 sierpnia na Stadionie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, który 25 lat temu był centrum dowodzenia akcją walki z pożarem, odbyły się uroczystości rocznicowe pod hasłem „Tragedia – współpraca – doświadczenie – przyszłość”. Rozpoczęły się od mszy świętej w intencji służb mundurowych i poległych strażaków.

Zgromadzonych gości przywitał dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski. – Pożar lasu w Kuźni Raciborskiej to tragiczne wydarzenie, do którego często wracamy i o którym pamiętamy. Nie dlatego, by chwalić się i mówić o sukcesie Służby Leśnej, lecz przede wszystkim po to, aby zachować w pamięci ofiary tego największego pożaru lasu w powojennej historii Polski – powiedział dyrektor. – Zwycięstwo nad pożarem to zwycięstwo wszystkich czterech służb: strażaków, policjantów, żołnierzy i przede wszystkim leśników.

25-lecie tragicznego pożaru odbyło się w cieniu wydarzeń z 7 lipca 2017 roku, kiedy przez tereny Nadleśnictwa Rudy Raciborskie przeszła trąba powietrzna, niszcząc 2000 ha lasu. – Niestety, natura po raz kolejny dopisała własną puentę do naszej 25-letniej walki o las w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. To, czego nie zniszczył pożar, spustoszył huraganowy wiatr – powiedział dyrektor Kucharski.

Uroczystości objął honorowym patronatem prezydent Andrzej Duda. „Chcę dziś nade wszystko podkreślić, uważając to za niezwykle ważne i cenne, że katastrofa, której wówczas doświadczyliśmy, że zniszczenia, jakie przyniósł pożar nadleśnictwom Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn, stały się również źródłem wiedzy i przełomem dla całego systemu przeciwpożarowego. Wydarzenia sprzed 25 lat uświadomiły wszystkim konieczność wprowadzenia głębokich zmian. Z tej niezawinionej klęski wyciągnięto istotne wnioski, które wykorzystano przy tworzeniu nowoczesnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” – napisał prezydent w liście odczytanym podczas obchodów.

Uczestnicy uroczystości udali się też na teren pożarzyska. Pod krzyżem upamiętniającym tragiczne wydarzenia z sierpnia 1992 roku zostały złożone wieńce i zapalono symboliczne znicze, a nad lasem rozległ się przejmujący głos trąbki, grającej sygnał „Cisza”, by upamiętnić ofiary tamtych wydarzeń.

W uroczystościach wzięli udział posłowie i senatorowie, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z województw śląskiego i opolskiego, przedstawiciele straży pożarnej, policji, Wojska Polskiego, leśnicy oraz licznie zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło osób biorących udział w akcji gaśniczej pożaru z 1992 roku. Wśród licznie przybyłych na uroczystość leśników był zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.