„Diamentowy Inżynier ” w zielonym mundurze

Po raz 22. wybrano polską inżynierską elitę. 9 marca zwycięzcom plebiscytu organizowanego przez „Przegląd Techniczny” wręczono wyróżnienia.
28.07.2017 | Jerzy Drabarczyk

Po raz 22. wybrano polską inżynierską elitę. 9 marca zwycięzcom plebiscytu organizowanego przez „Przegląd Techniczny” wręczono wyróżnienia.

Wśród 25 laureatów konkursu jest Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP, autor internetowej sprzedaży drewna, twórca m.in. koncepcji tzw. leśnych gospodarstw węglowych, który jako jedyny otrzymał „Diamentowego Inżyniera 2015”.

Konrad Tomaszewski zaznaczył, że nie byłoby tego wyróżnienia bez istniejącego od prawie stu lat Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zdobywca tytułu „Diamentowego Inżyniera 2015” podkreślał, że to dzięki tej instytucji na wielu polach związanych z szeroko rozumianą inżynierią środowiskową myśl leśna może się rozwijać. - Można mówić np. o sukcesie LP w zakresie internetowej sprzedaży drewna, unikatowym w skali światowej systemie informatycznym LP, a także o wielu innych projektach, działaniach rozwojowych, które dzięki kolejnym pokoleniom leśników LP mają miejsce od wielu lat – powiedział.

„Składam najlepsze gratulacje zdobywcom tytułów: Diamentowego, Złotego, Srebrnego Inżyniera oraz wyróżnionym uczestnikom plebiscytu. W wielu dziedzinach przysparzają Państwo naszej Ojczyźnie cennych atutów w jej cywilizacyjnym i gospodarczym rozwoju. Dziękuję Państwu za rozsławianie Polski w świecie. Wyrażam satysfakcję, że coraz więcej Polaków kształci się na uczelniach technicznych, wiążąc z tym swoje zawodowe i życiowe aspiracje. To dobra wiadomość dla Polski, bo coraz liczniejsze grono specjalistów zwiększa nasze możliwości rozwojowe. Polska konkurencyjność nie może opierać się na niskich kosztach pracy czy umiejętności, naśladowaniu cudzych rozwiązań, ale powinniśmy sobie zdobywać pozycję na globalnych rynkach dzięki rodzimym produktom wysoko przetworzonym” napisał w liście skierowanym do uczestników spotkania prezydenta Andrzej Duda.

Nawiązując do tzw. projektu węglowego dyrektor przypomniał: - Chcemy wykorzystać, w ramach inżynierii środowiskowej, fenomen pochłaniana dwutlenku węgla przez ekosystemy leśne. Poprzez pewne zabiegi efekt pochłaniania tego gazu może być większy. Gdyby eksperyment z leśnymi gospodarstwami węglowymi się powiódł, znacznie łatwiej byłoby nam wywiązywać z zobowiązań w zakresie limitów emisyjnych – wyjaśnił dyrektor Tomaszewski.

Jednocześnie poinformował, że już w kwietniu ruszą pierwsze działania w tym zakresie. 29 kwietnia w Nadleśnictwie Tuczno (RDLP Piła) dojdzie do pierwszej, promocyjnej sprzedaży jednostek pochłoniętej emisji. Dyrektor dodał, że nie jest to w Lasach jedyny program rozwojowy. - Ruszamy z wielką inwentaryzacją bogactwa przyrodniczego na terenach leśnych Polski, z wykorzystaniem unikatowych metod oznaczania różnorodności biologicznej, także poprzez identyfikację metodą DNA.

Uczestniczący w spotkaniu prof. Jan Szyszko, minister środowiska przypomniał, że podczas spotkania Stron Konwencji Klimatycznej (21 COP), które się odbyło w Paryżu omawiano zabiegi, które mogą doprowadzić do zmniejszenia CO2 w atmosferze. – Istnieją dwa kierunki działań. Z jednej strony można wykorzystywać nowoczesne technologie pozwalające na mniejszą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, np. przez magazynowanie skroplonego dwutlenku węgla. Z drugiej strony można wykorzystywać zespoły przyrodnicze, a więc np. lasy.
Minister zaznaczył, że wśród wyróżnionych inżynierów są też reprezentanci środowisk ekologicznych, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, innowacyjności oraz do ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

Ewa Mańkiewicz-Cudny, redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego” podczas uroczystości przypomniała przesłanie Stanisława Staszica „Być narodowi użytecznym”. - Chcielibyśmy, aby myśl ta zawsze była z nami - podkreślała. Przywołała też słowa prezydenta Gabriela Narutowicza „Inżynier to jest ten twórca, który tworzy i doznaje uczuć jak Stwórca, bo tworzy zupełnie nowe rzeczy”. Dodała, że świat, w którym żyjemy w dużej mierze jest działaniem inżynierii.

Organizatorem plebiscytu jest „Przegląd Techniczny”, w każdym numerze pisma są prezentowane kandydatury, a na początku każdego roku odbywa się głosowanie, w wyniku którego wybierani są laureaci kolejnych edycji. Początkowo był jeden złoty, kilku srebrnych i wyróżnionych inżynierów. Z czasem z uwagi na różnorodność branż tytuły te zaczęto przyznawać w innych kategoriach: nauka, high-tech, ekologia, zarządzanie, jakość i menadżer. Wkrótce doszła kategoria „Młody Inżynier”, a także „Polonijny Inżynier”. Od kilku lat pojawił się także tytuł „Diamentowy Inżynier”.