„CzaDzik” pomaga w gaszeniu pożarów

Od ponad roku na terenie powiatu choszczeńskiego (woj. zachodniopomorskie) działa „CzaDzik”, system wizualizacji i lokalizacji pojazdów gaśniczych. Projekt to efekt współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Lasów Państwowych.
16.02.2015 | Tomasz Świdkiewicz, Nadleśnictwo Choszczno

Od ponad roku na terenie powiatu choszczeńskiego (woj. zachodniopomorskie) działa „CzaDzik”, system wizualizacji i lokalizacji pojazdów gaśniczych. Projekt to efekt współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Lasów Państwowych.

Pojazdy straży pożarnej zostały wyposażone w mapy, które powstały na bazie map leśnych stworzonych specjalnie dla potrzeb systemu. Zawierają one informacje, np. o numeracji oddziałów, dojazdach pożarowych, punktach czerpania wody, kilometrażach drogowych i kolejowych. Natomiast online są lokalizowane wszystkie pojazdy gaśnicze biorące udział w akcji.  

To umożliwia bezpośredni nadzór nad przebiegiem akcji przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Punkty Alarmowo Dyspozycyjne w nadleśnictwach (PAD LP) z zasięgu powiatu choszczeńskiego.
W urządzenia zostały wyposażone wszystkie samochody patrolowo-gaśnicze nadleśnictw oraz wozy PSP i OSP powiatu choszczeńskiego.

Strażacy, leśnicy oraz wolontariusze ciągle udoskonalają system. Obecnie możliwa jest komunikacja stanowisk kierowania PSP i PAD LP oraz wymiana informacji o zaistniałych zdarzeniach w czasie rzeczywistym. Funkcjonalność, łatwość obsługi i niewielki koszt (tablet i karta SIM) już wzbudziły zainteresowanie innych powiatów.
Działanie „CzaDziku” nie byłoby możliwe bez zaangażowania nadleśnictw szczecińskiej dyrekcji.