10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach

Wszystkie dane o polskich lasach w jednym miejscu. Tysiące informacji z wielu instytucji i aż 140 tysięcy użytkowników aplikacji mobilnej w poprzednim roku. Bank Danych o Lasach z leśnymi mapami z całej Polski obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. W związku z tym Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej organizuje konferencję "10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach".
02.02.2023

Wszystkie dane o polskich lasach w jednym miejscu. Tysiące informacji z wielu instytucji i aż 140 tysięcy użytkowników aplikacji mobilnej w poprzednim roku. Bank Danych o Lasach z leśnymi mapami z całej Polski obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. W związku z tym Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej organizuje konferencję "10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach".

Podsumuje ona dotychczasowe prace, przedstawi możliwości rozwoju oraz zaprezentuje wykorzystanie zasobów i narzędzi Banku Danych o Lasach. Program konferencji przewiduje referaty dot. sposobów wykorzystania portalu, podsumowania dotychczasowych zebranych danych  oraz przedstawienia potrzeb informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego stanu lasu, z punktu widzenia prowadzenia polityki leśnej państwa, ochrony środowiska, statystyki publicznej, nauki oraz społeczeństwa

Wydarzenie będzie transmitowane online na kanale YouTube Lasów Państwowych. Bezpośredni link do transmisji (w dniu konferencji) oraz plan konferencji znajdziecie Państwo poniżej oraz na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/konferencja2023.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Minister Klimatu i Środowiska - Anny Moskwy i odbędzie się w Centrum Konferencyjno–Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa 9 lutego 2023 roku.

 

 

PROGRAM:

11:00 - 11:10

Powitanie przez dyrektora generalnego LP i dyrektora BULiGL

11:10 - 11:20

Edward Siarka (Sekretarz stanu MKiŚ, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa) 

11:20 - 11:30

Józef Kubica (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych)

Bank Danych o Lasach – źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

11:30 - 11:50

Janusz Dawidziuk, Artur Michorczyk (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach – rys historyczny, stan aktualny, plany na przyszłość.

11:50 - 12:10

Marcin Myszkowski (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

Rozwój narzędzi i zasobów Banku Danych o Lasach.

12:10 - 12:30

Lena Wyderkowska (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), Krzysztof Furmanek (BULiGL),

Uproszczone plany urządzenia lasu – dofinansowanie z funduszu leśnego, aplikacje do kontroli i obsługi.

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 13:15

Elżbieta Budka (Ministerstwo Rolnictwa i Rzowoju Wsi)

Wsparcie lasów prywatnych w ramach wspólnej polityki rolnej.

13:15 - 13:25

Marek Geszprych, Adam Dominiecki (Polski Związek Zrzeszeń Leśnych)

Lasy prywatne - działania, szanse i możliwości rozwoju oraz wykorzystanie BDL do organizacji prac i zarządzania.

13:25 - 13:35

Michał Graczyk (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Prace nad nowymi unijnymi ramami monitorowania lasów oraz planowania strategicznego.

13:35 - 13:50

Grzegorz Janas (RDLP Katowice)

Praktyczne wykorzystanie BDL na przykładzie RDLP w Katowicach.

13:50 - 14:10

Paweł Rutkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Wykorzystanie Banku Danych o Lasach do analizy danych siedliskowych.

14:10 - 14:20

Edyta Sidorczuk-Pietraszko (Urząd Statystyczny w Białymstoku)

Bank Danych o Lasach jako źródło danych na potrzeby statystyki publicznej.

14:20 - 14:30

Sergiusz Borecki (Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu)

Wykorzystanie aplikacji mBDL w środowisku Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu w ramach programu Zanocuj w lesie.

14:30 - 15:00

Dyskusja, sformułowanie wniosków i zakończenie konferencji.

   

 


Bank Danych o Lasach to rozbudowany system informatyczny, który powstał na przełomie 2012 i 2013 roku na zlecenie Lasów Państwowych. Składa się na niego m.in. aplikacja mobilna, aplikacja do zarządzania lasami prywatnymi oraz portal internetowy z 9 mapami tematycznymi, kreatorem do tworzenia zestawień oraz raportami statystycznymi z zakresu leśnictwa. Od początku jego istnienia za jego budowę, gromadzenie i przetwarzanie informacji, oraz wizualizację na mapach, ale przede wszystkim publiczne udostępnienie danych, odpowiada Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej.

„Bank Danych o Lasach stwarza wielkie możliwości pozyskiwania wiedzy o polskich lasach i stanowi filar całego systemu planistyczno-prognostycznego w polskim leśnictwie” podkreśla Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Janusz Dawidziuk. To jeden z największych tego typu systemów w Europie, z tak obszerną informacją o lasach, do którego dostęp ma każdy obywatel.”

Na interaktywnej mapie na portalu, a także jego odpowiedniku w aplikacji mobilnej, znajdziemy wszystkie opisy lasów w Polsce, które udało się zgromadzić przez 10 lat z różnych instytucji i jednostek. Do tej pory dane te były zawarte w dokumentach porozrzucanych po całym kraju, w siedzibach setek nadleśnictw, parkach narodowych czy starostwach w całym kraju. Dzięki portalowi wszystko jest w jednym miejscu. Oprócz podstawowych danych takich jak skład gatunkowy, wiek drzew, informacji czy dany fragment jest rezerwatem przyrody, parkiem narodowym, czy lasem prywatnym, znajdziemy tu również informacje, czy w danym dziesięcioleciu przewiduje się w lesie pozyskanie drewna. Na mapie znajdziemy również elementy programu „Zanocuj w lesie”, czyli terenu, gdzie dopuszcza się legalne nocowanie w lesie czyli tzw. bushcraft, który w  ostatnich latach stał się popularnym sposobem na spędzaniem czasu.

Przez 10 lat Bank Danych o Lasach pełnił funkcję podstawowego źródła informacji o lasach w całej Polsce. Niejednokrotnie stał się podstawowym narzędziem pracy nie tylko dla osób bezpośrednio związanych z branżą leśną, ale także wielu publicznych instytucji takich jak Generalna Dyrekcja ochrony Środowiska, starostwa powiatowe czy Główny Urząd Statystyczny. Liczba użytkowników aplikacji mobilnej, która w tym roku przekroczyła 140 tysięcy, dowodzi, że narzędzie to jest powszechnie używane nie tylko przez leśników, ale przez samych obywateli.

 loga pod tekstem.png