Zwierzyna, zwierzęta łowne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Dziko żyjące gatunki ssaków i ptaków, które – zgodnie z ustawą „Prawo łowieckie” – są przedmiotem polowań. Zwierzynę dzieli się zwykle na grubą i drobną; zwierzyna gruba – w Polsce zalicza się do niej: łosia, jelenia, daniela, sarnę, muflona, dzika, wilka, rysia, a z ptaków głuszca; zwierzyna drobna – zając, dziki królik, lis, borsuk, jenot, kuna leśna, piżmak, tchórz oraz wszystkie ptaki łowne, z wyjątkiem głuszca.