Zwarcie drzewostanu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Rodzaj i stopień wypełnienia przestrzeni w drzewostanie przez korony drzew; wyróżnia się 3 rodzaje zwarcia: poziome – kiedy korony w drzewostanie rozmieszczone są względem siebie na poziomie jednego ich pietra (mówi się o 5 stopniach zwarcia poziomego – silnym, pełnym, umiarkowanym, przerywanym i luźnym), pionowe – powstające przy zetknięciu się koron drzew wzrastających w różnych piętrach drzewostanu, schodkowe – gdy piętra nie wyodrębniają się wyraźnie, a kępy drzew o niejednakowych wysokościach tworzą układ schodkowy. Zwarcie drzewostanu pełni ważną funkcję w życiu lasu, wywiera wpływ zarówno na kształtowanie się samych drzew, jak i ich środowiska.