Zbiorowisko roślinne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Pojęcie stosowane w ekologii na określenie każdego zgrupowania roślin o charakterze naturalnym lub półnaturalnym, zajmującego określony typ siedliska, np. bór sosnowy, las liściasty, torfowisko, łąka; tworzą je rośliny mające podobne wymagania odnośnie gleby, klimatu i innych czynników abiotycznych.