Zasobność drzewostanu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Miąższość (objętość) drzewostanu wyrażona w metrach sześciennych grubizny lub grubizny i drobnicy w przeliczeniu na 1 hektar (m3/ha); jeden z najważniejszych elementów taksacyjnych określanych podczas terenowych prac taksacyjnych w lesie, mający podstawowe znaczenie w planowaniu całokształtu zabiegów gospodarczych w danym drzewostanie; jako wielkość przeciętna, obliczona np. dla nadleśnictwa, zasobność drzewostanu stanowi wskaźnik możliwości produkcyjnych ogółu drzewostanów nadleśnictwa, wszystkich klas wieku.