Zapas

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Łączna miąższość drewna drzewostanów danej jednostki, np. nadleśnictwa, wyrażona w metrach sześciennych (m3) grubizny lub grubizny i drobnicy.