Zagospodarowanie turystyczne lasów

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Przystosowanie lasów do pełnienia funkcji społecznych związanych z czynnym i biernym wypoczynkiem ludności: wytyczanie szlaków turystycznych i ścieżek – spacerowych, rowerowych, edukacyjnych itp., urządzanie punktów widokowych, budowa parkingów, wiat, pól biwakowych i placów do gier, wyposażanie ich w tablice informacyjne, ławki, stoły, miejsca na ognisko, kosze na śmieci itp.