Wieniec

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Poroże jelenia byka, zrzucane co roku i następnie odrastające, do 12 roku coraz okazalsze; w późniejszych latach wieniec ulega uwstecznieniu. Poroże byka jest wyrazem jego siły, potencji płciowej i wartości jako reproduktora (byki z nieprawidłowymi porożami podlegają odstrzałowi selekcyjnemu); cenne trofeum myśliwskie.