Wabiki

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Rozmaite przyrządy do wabienia zwierzyny, naśladujące jej głos, np. gwizdki, trąbki, muszle, piszczałki itp.