Użytkowanie rębne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Pozyskiwanie drewna związane z koniecznością odnowienia drzewostanu lub wylesieniem z powodu zmiany przeznaczenia gruntu; drewno uzyskane z użytkowania rębnego to użytki rębne.