Typologia leśna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Gałąź wiedzy klasyfikująca siedliska leśne według wyróżniających je trzech grup kryteriów: warunków geograficzno-klimatycznych, warunków glebowych oraz roślinności leśnej – runa i drzewostanu, uwzględniająca przy tym właściwości leśnoprodukcyjne. Zasady klasyfikacji siedlisk w Polsce precyzuje „Kompleksowa metoda typologiczno-siedliskowa IBL”