Trzebież późna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie w wieku około 40 – 90 lat, których celem jest skrócenie okresu osiągania dojrzałości rębnej przez zintensyfikowanie przyrostu na skutek prześwietlenia (dostarczenia większej ilości światła) oraz przygotowanie drzewostanu do odnowienia.