Szkółka leśna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Wydzielona powierzchnia leśna, gdzie produkuje się materiał sadzeniowy (siewki i sadzonki) drzew i krzewów leśnych do odnowień i zalesień; szkółka leśna odsłonięta – zlokalizowana na otwartej przestrzeni bez drzew; szkółka leśna podokapowa – zlokalizowana pod osłoną przerzedzonego drzewostanu do hodowli gatunków cienioznośnych (jodły, buka).