Sukcesja ekologiczna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Uporządkowane w czasie i przestrzeni zmiany w biocenozie na danym terenie - zmiany składu gatunkowego i ilościowego; zaczynają się od momentu kolonizacji (stadium pionierskie) danego środowiska i trwają do stadium końcowego, tzw. klimaksu, poprzez stadia pośrednie (sera). Przykładem sukcesji ekologicznej jest proces starzenia się jezior, polegający na wzroście substancji odżywczych (eutrofizacji), przekształceniu się w bagno, następnie w torfowisko i ostatecznie – w las.