Strażnik leśny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Pracownik Służby Leśnej nadleśnictwa zatrudniony do zwalczania przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego. Strażnik leśny przy wykonywaniu swoich zadań ma prawo m.in. do: legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, nakładania oraz pobierania grzywien w postaci mandatu karnego, zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa. Uprawnienia strażnika leśnego w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego przysługują również nadleśniczemu, jego zastępcy oraz inżynierowi nadzoru, leśniczemu i podleśniczemu.