Smolarstwo

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Dawna dziedzina gospodarki leśnej dostarczająca głównie smoły i dziegciu w wyniku rozkładowej destylacji drewna, nazywana w wiekach XVII i XVIII budnictwem (od rozmieszczonych w lesie zakładów wytwarzających węgiel drzewny, smołę, dziegieć i potaż, zwanych budami); przez wieki w smolarstwie używano mielerzy, potem pieców do pirolizy drewna, a od połowy XIX wieku retort.