Scypuł

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Delikatna, silnie unerwiona i ukrwiona, owłosiona skóra pokrywająca poroże samców zwierzyny płowej w czasie jego wyrastania, później ścierana o pnie drzew i gałęzie.