Saprofagi

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Drobne organizmy zwierzęce, głównie bezkręgowce, odżywiające się szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi znajdującymi się w glebie, ściółce leśnej, wodzie, mule dennym zbiorników wodnych, np. nicienie, dżdżownice, rureczniki, małże i larwy niektórych owadów; rozdrabniają martwą materię organiczną, którą z kolei reducenci rozkładają na proste związki mineralne.