Samosiew

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Sposób odnowienia lasu wykorzystujący zjawisko naturalnego obsiewu, czyli kiełkowania nowego pokolenia drzew z nasion opadających na glebę z drzew macierzystych; samosiew górny – opadłe nasiona pochodzą z drzew stojących na powierzchni odnowieniowej (niekiedy drzew specjalnie pozostawionych na zrębie); samosiew boczny – nasiona zostały przeniesione przez wiatr z drzewostanów sąsiadujących z powierzchnią odnowieniową.