Rykoszet

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Odbicie się pocisku od twardej lub gładkiej powierzchni celu; zmiana toru lotu kuli stwarza duże niebezpieczeństwo dla otoczenia.