Runo leśne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Najniższa warstwa roślinności w lesie (do wysokości 50 cm) składająca się z roślin zielnych (trawy, zioła, krzewinki, niskie krzewy, młode pokolenie drzew), mchów, porostów i grzybów; liczne rośliny runa leśnego dostarczają jadalnych owoców.