Retencja wodna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Czasowe zatrzymanie wody opadowej na obszarze zlewni w zbiornikach i ciekach wodnych, bagnach, pokrywie śnieżnej, lodowcach oraz w gruncie, a także ilość zatrzymanej wody; wielkość retencji zależy od czynników meteorologicznych, rzeźby terenu, szaty roślinnej i działalności człowieka; ogromna rola w retencjonowaniu wody przypada lasom, zwłaszcza górskim.