Relikt

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Gatunek rośliny lub zwierzęcia, zachowany na ograniczonym, zwykle niedużym obszarze, pozostałość z minionych okresów klimatycznych lub epok geologicznych, np. miłorząb, wierzba lapońska.