Regionalizacja przyrodniczoleśna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Podział Polski na jednostki przyrodniczoleśne: krainy, dzielnice i mezoregiony z punku widzenia zróżnicowania warunków klimatycznych, ukształtowania terenu, budowy geologicznej, gleb, zasięgu geograficznego głównych gatunków drzew leśnych, rozmieszczenia największych kompleksów leśnych oraz siedlisk i zbiorowisk roślinnych. Regionalizacja przyrodniczoleśna dzieli kraj na 8 krain, 57 dzielnic i 149 mezoregionów, stwarzając podstawy dla racjonalnej gospodarki leśnej, zgodnie z przyrodniczym charakterem regionu.