Rębnia przerębowa

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Rębnia polegająca na prowadzeniu w sposób ciągły cięcia przerębowego na całej powierzchni drzewostanu; w wypadku zastosowania rębni przerębowej, proces odnowienia naturalnego odbywa się nieprzerwanie, a nalot i podrost trwale korzystają z osłony drzewostanu.