Rabatowałki

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Wałki na gruntach podmokłych, uformowane w odstępach 2,5-metrowych i przedzielone 0,5-metrowej głębokości bruzdami, mające na celu podwyższenie miejsca sadzenia drzew.