Puszcza

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Pierwotnie nazwa związana z obszarami pustymi, dzikimi, później – z wielkimi kompleksami leśnymi pozbawionymi osadnictwa, niedostępnymi, zabagnionymi, pełnymi zwierza, obecnie oznacza duże obszary lasu naturalnego, zbliżonego do pierwotnego, o znacznej powierzchni, których gleby nie były dotąd użytkowane rolniczo (np. Puszcza Białowieska, Puszcza Kozienicka, Puszcza Biała).