Przyrost bieżący

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Przyrost miąższości drzewostanu lub drzewa, albo elementów tej miąższości w odniesieniu do drzewa (wysokość, grubość, powierzchnia przekroju) w określonej jednostce czasu, np. w ciągu roku (przyrost roczny), 5 lub 10 lat (przyrost okresowy).