Prześwietlanie

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Cięcia pielęgnacyjne, których celem jest trwałe przerwanie zwarcia drzewostanu, owocujące zwiększeniem przyrostu drzew dzięki dopuszczeniu do ich koron większej ilości światła.