Przebudowa drzewostanu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Zmiana (całkowita lub częściowa) składu gatunkowego drzewostanu lub jego struktury za pomocą zabiegów gospodarczych w celu dostosowania do wymogów siedliska; zmianę składu gatunkowego uzyskuje się najczęściej przez wycięcie drzewostanu istniejącego i założenie uprawy o innym składzie, zmianę struktury – w wyniku odpowiednio prowadzonych cięć pielęgnacyjnych.