Profil glebowy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Przekrój pionowy (do głębokości ok. 1,5 metra) odsłaniający morfologię gleby wraz z przylegającą do niej skałą macierzystą; ukazuje przede wszystkim miąższość i wzajemny układ poszczególnych poziomów glebowych.