Populacja

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Grupa osobników danego gatunku zasiedlających określoną przestrzeń, posiadających wspólną pulę genową (krzyżujących się między sobą), lecz z reguły izolowanych od innych populacji tego samego gatunku.