Polski związek łowiecki

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Organizacja społeczna zrzeszająca osoby uprawiające łowiectwo, mająca osobowość prawną, działająca na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie” oraz własnego statutu, powstała w 1936 r. z przekształcenia Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich (powołanego w 1929 r. w miejsce założonego w r. 1923 Naczelnego Związku Polskiego Łowiectwa, przemianowanego na Centralny Związek Stowarzyszeń Łowieckich). Do zadań PZŁ należy m.in. prowadzenie gospodarki łowieckiej, współdziałanie w zachowaniu i rozwoju populacji dziko żyjących zwierząt oraz w ochronie przyrody, także pielęgnowanie historycznych wartości kultury łowieckiej. Obecnie Polski Związek Łowiecki liczy ponad 100 tys. członków. Nadzór nad działalnością PZŁ sprawuje Minister Ochrony Środowiska.