Podrost

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Liczące ponad 50 cm wysokości młode pokolenie drzew wyrosłe pod okapem drzewostanu, rokujące nadzieję na odegranie w przyszłości roli gatunku głównego.